Aristotales Kimdir?
İnceleme

Aristotales Kimdir?

Aristotales Kimdir? ”Poetika” adlı eseriyle çağdaş politikanın, ”Ruh Üzerine” adlı denemesiyle ise bugünkü psikolojinin temellerini atmıştır. Bununla birlikte batı düşünce tarihini büyük ölçüde etkilemiş, bir çok kuramın babası, filozof, bilgi adamı. Böylelikle Aristotales, M.Ö 384 […]